Ο εξοπλισμός του μετεωρολογικού σταθμού

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε από τον Raspberry Pi Foundation στο πλαίσιο του Raspberry Pi Oracle Weather Station project.