Ο μετεωρολογικός σταθμός σε δοκιμαστική λειτουργία