Ο εξοπλισμός του μετεωρολογικού σταθμού

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε από τον Raspberry Pi Foundation στο πλαίσιο του Raspberry Pi Oracle Weather Station project.


Μετεωρολογικός σταθμός 5ου Γυμνασίου

Ο μετεωρολογικός σταθμός του 5ου Γυμνασίου θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο "Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο σχολείο μας".

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Νίκος Αγγελιδάκης, Πληροφορικής
Στέλλα Μαρκάκη, Τεχνολογίας