Ο μετεωρολογικός σταθμός σε λειτουργία στην ταράτσα του σχολείου